مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان آب و برق از موفقیت دو تن از همکارانمان "حمید سلمان پور" و "عادل هلالی نسب" در ثبت اختراع مشترک در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "عادل زرگر" تصریح کرد: این اختراع با عنوان "Mobile KVM"  در جریان راه اندازی مرکز داده سازمان آب و برق خوزستان موجب صرفه جویی دو میلیارد ریالی شد.

حمید سلمان پور با عنوان رئیس گروه مراکز داده و عادل هلالی نسب با عنوان کارشناس گروه پشتیبانی سیستم ها و تجهیزات در دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان آب و برق خوزستان مشغول به فعالیت می باشند.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان