با توجه به حجم آب ورودی به مخزن سد کرخه در اثر بارندگی های بالادست از شنبه98/1/10 سد کرخه به حداکثر امکان افزیش ارتفاع می رسد که باتوجه به دستورالعمل ها و قوانین ایمنی سد کرخه و سیلاب محتمل پیش رو، نیاز مبرم و قطعی است که خروجی های آب از این سد افزایش یافته و بصورت پلکانی تا 1000متر مکعب بر ثانیه برسد. افزایش خروجی به میزان فوق الذکر احتمال وقوع خسارات قابل توجه در پایین دست این سد را به شدت افزایش می دهد. لذا با هشدار مجدد ، اقدامات لازم متناسب با شرایط  سیلابی مورد تأکید است لذا باید دستگاه های اجرایی مرتبط ضمن آمادگی کامل، برنامه ریزی لازم برای روبرو شدن با شرایط سیلابی پیش رو را داشته باشند. همچنین موارد زیر توصیه جدی می گردد:
1-آمادگی برای افزایش دبی از سد کرخه و اطلاع رسانی به مردم مستقر درمناطق حاشیه رودخانه کرخه
2-آمادگی و برنامه ریزی اضطراری و از پیش طراحی شده برای تخلیه بازه های پر خطر و سیلابی مناطق مسکونی شهری و روستایی مسیر رودخانه کرخه و تعیین نقاط مطمئن و امن و تمهیدات لازم برای این منظور
3-تحکیم سیل بندها و رفع موانع احتمالی در مناطق پرخطرتوسط دستگاه های مسئول
 
 روابط عمومی سازمان آب وبرق خوزستان

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان