مدیرکل راه آهن کشور و هیئت همراه به منظور کسب آخرین اطلاعات از وضعیت ورودی و خروجی سدها، از مرکز مانیتورینگ ایستگاه های آب و هواشناسی سازمان آب و برق خوزستان دیدن کردند.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، آقای محمدزاده مدیرکل راه آهن جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه به منظور آشنایی با آخرین آمار وضعیت، ظرفیت و میزان دبی ورودی و خروجی سدهای استان خوزستان پس از دیدار با "فرهاد ایزدجو" مدرعامل سازمان آب و برق خوزستان از مرکز مانیتورینگ ایستگاه های آب و هواشناسی این سازمان دیدن کردند.

 

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علیپور