اتحادیه انجمن‌های علوم آب متشکل از 14 انجمن تخصصی مرتبط با آب، در خصوص سیلاب‌های اخیر بیانیه صادر کرد.

به‌گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، بیانیه اتحادیه انجمن‌های علوم آب که در 20 بند تنظیم شده، به شرح ذیل است:

«ایران کشوری خشک و نیمه خشک و همراه با وقوع خشکسالی و سیلاب به طور متناوب می‌باشد. سیل‌های سال 1398 در ایران را می‌توان به دو دسته با منشأ طبیعی و یا انسانی تقسیم نمود. بارش و سیلاب اخیر از نظر ابعاد و گستره وقوع کم سابقه بوده که موجب تلفات و خسارات زیادی در کشور شده است. بدون شک علاوه بر شرایط طبیعی وقوع بارش، دستکاری‌های غیراصولی در طبیعت و ساخت و سازهای غیرکارشناسی، در تشدید ابعاد سیلاب‌های حاصل از این بارشها تاثیر چشمگیر داشته است. از طرفی تناوب وقوع حوادث حدی خشکسالی و سیل در دهه‌های اخیر رو به افزایش بوده، و ریسک سیلاب نیز روند افزایشی داشته و خواهد داشت.

اتحادیه انجمن‌های علمی علوم آب، ضرورت توجه به موارد زیر را مورد تاکید قرار می‌دهد:

1- ضرورت بازنگری و تکمیل "نظام‌نامه مدیریت سیلاب" مصوب وزارت نیرو در آبانماه 95 در بخش‌های مطالعات و اقدامات در دوره‌های قبل، حین و پس از سیلاب؛ و تبدیل آن به "نظام‌نامه فرابخشی و ملی".

2- نظام‌نامه یک دستورالعمل کلان است. ولی برای هر حوضه رودخانه، یک نظام‌نامه ویژه لازم است.

3- ضرورت بازنگری نظام‌نامه‌های موجود در دستگاه‌های مختلف؛ و تدوین، تصویب، ابلاغ، اجرا و عملیاتی کردن "نظام‌نامه جامع مدیریت سیلاب" در سطح ملی، منطقه‌ای و محلی.

4- ضرورت پرداختن به آموزش، بسترسازی و فرهنگ‌سازی لازم با حمایت مدیریت ارشد برای عملیاتی کردن نظام‌نامه‌ها، با توجه به سابقه کم نظام‌نامه‌های سیلاب در کشور.

5- ضرورت توسعه سامانه‌های "پیش‌بینی، پایش و هشدار سیل و خشکسالی" در سطح ملی و حوضه‌ای.

6- ضرورت تکمیل و بهنگام‌سازی نقشه‌های "پهنه‌بندی خطر سیل"؛ و ابلاغ آن به کلیه ذینفعان و دستگاه‌های اجرایی.

7- ضرورت بررسی و آسیب‌شناسی دلایل عدم اجرای صحیح و مناسب دستورالعمل‌ها، ضوابط و مقررات موجود؛ و هشدارهای داده شده درباره وقوع سیلاب.

8- ضرورت آسیب شناسی، بازنگری و تقویت ساختار فرابخشی مدیریت سیل؛ و وحدت فرماندهی در مدیریت بحران در سطح کشور.

9- ضرورت توجه خاص به حوضه‌های کوچک در "مدیریت ریسک سیلاب"، با توجه به اینکه تندسیلاب‌های این حوضه‌ها بیشترین خطرات جانی را ایجاد می‌کنند.

10- آگاهی عمومی در مورد ریسک سیلاب‌ها نقش کلیدی در کاهش تلفات و خسارات سیلاب دارند. توصیه می‌شود در این زمینه آموزش‌های تخصصی و آگاهی‌های عمومی به مسئولان و مردم مورد توجه قرار گیرد.

11- زیرساختارهای لازم فنی، اقتصادی و اجتماعی برای نهادینه شدن "بیمه سیلاب" بایستی ایجاد شده؛ و زمینه لازم برای هم‌افزایی بیمه سیلاب و مدیریت سیلابدشت‌ها صورت پذیرد.

12- ضرورت انجام اقدامات پیشگیرانه برای کاهش سیلاب‌ها و خسارات ناشی از آنها، از طریق مدیریت جامع آب و خاک و کاربری اراضی.

13- ضرورت توجه و تسریع در ایجاد ساختار "نظام مهندسی آب" به منظور نظارت بر مطالعات و اجرای طرح‌های مدیریت سیلاب.

14- ضرورت توجه به اقدامات "مهندسی رودخانه" با رویکرد و اقدامات سازگار با محیط زیست و طبیعت.

15- آموزش نیروی انسانی (فنی- مهندسی، اجرایی- عملیاتی، پشتیبانی- خدماتی) برای مدیریت سیلاب انجام گردد.

16- ضرورت تخصیص "اعتبارات مالی مدیریت سیل" بصورت برنامه‌ای همراه با ضمانت اجرایی، و محدود ننمودن آن به صرف جبران خسارت.

17- ضرورت توجه به "روش‌های سازگار با سیل" در معماری و شهرسازی و احداث ساختمان‌های مسکونی و تاسیسات، به منظور کاهش خسارات سیلاب‌ها.

18- تخصیص بودجه کافی برای مطالعه و اجرای تمهیدات مدیریت رودخانه و سیلاب.

19- ضرورت اجتناب از ارائه¬ طرح‌های پر هزینه اجرایی (مانند لایروبی، انحراف رودخانه‌ها، ...) قبل از انجام مطالعات جامع، و ارزیابی دقیق میزان اثرات آنها.

20- اتحادیه انجمن‌های علوم آب ایران خود را موظف می‌داند که در ارزیابی، آسیب‌شناسی و تقویت "نظام مدیریت سیلاب" مشارکت جدی نموده؛ و آمادگی دارد در این راستا با سازمان‌ها و نهادهای مزبور همکاری نزدیک نماید».

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان