شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان،  در راستای راهبرد شایسته‌گزینی وزارت نیرو در دولت دوازدهم و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه افراد واجد شرایط عمومی و تخصصی خدمت‌گزار، از متخصصین داوطلب واجد شرایط برای همکاری در سمت «مدیریت اداری و تدارکات » دعوت بعمل می آید.

الف) اهم وظایف و مسئولیتهای مدیر یت اداری وتدارکات

1.بررسی درخواست کالای واحدهای مختلف و برنامه ریزی به منظور تامین آنها

2.نظارت بر تهیه و تنظیم اسناد مزایده ، فرآیند برگزاری مزایده و تحویل کالا به برنده مزایده

3.نظارت بر تهیه و تنظیم اسناد مناقصه و فرآیند برگزاری مناقصه

4.نظارت بر عملیات دبیرخانه ای مزایدات و مناقصات

5.نظارت بر فرآیند خرید کالا و پیگیری و کنترل پیشرفت قراردادهای خرید

6.نظارت بر ثبت و کد گذاری اموال ، تحویل اموال به کارکنان و جابجایی اموال

7.نظارت بر تطبیق سالیانه اموال مابین حسابداری مالی و جمعداری اموال و شناسایی و رفع مغایرت ها

8.نظارت بر کد گذاری و چیدمان کالاها در انبار و فرآیند ورود و خروج کالا به انبار

9. نظارت بر فرآیند انبار گردانی

10.بررسی و ارزیابی توانمندی ها و سوابق عملکرد تامین کنندگان کالای شرکت کننده در مناقصات

11.مدیریت و نظارت مستمر بر انبارها و اموال سازمانی

12. نظارت و مدیریت بر واحد دبیرخانه سازمان

ب) شرایط احراز پست مدیر یت اداری تدارکات

1.  برخورداری از صلاحیت‌های عمومی انتصاب بر اساس قوانین، مقررات و ضوابط ذیربط

2. کارمند رسمی یا پیمانی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری ، اعضای هیئت علمی رشته‌های علوم انسانی دانشگاه‌های دولتی و کارمندان قرارداد کار مشخص در سقف تبصره ماده 32 این قانون

3. دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته‌های تحصیلی مدیریت ، حسابداری و حسابرسی و رشته های همتراز شده در مشاغل مرتبط

4. حداکثر سن 55 سال

5. دارا بودن حداقل 10 سال سابقه خدمت مرتبط با شغل پیشنهادی

کارکنان شاغل در وزارت نیرو و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه(دولتی) که دارای شرایط احراز این سمت باشند در اولویت‌ قرار دارند.

ج) شایستگی‌های عمومی و اختصاصی مورد انتظار

1. مهارت فنی (دانش و معلومات حرفه‌ای): دانش و تخصص، تجربه و فعالیت‌های حرفه‌ای، آگاهی محیطی و سازمانی

2. مهارت ادراکی: تفکر تحلیلی و حل مسئله، تفکر و اقدام استراتژیک، خلاقیت و نوآوری، قضاوت و تصمیم‌گیری

3. مدیریت کارکنان: مربیگری و هدایت (پرورش و توانمندسازی کارکنان)، ایجاد انگیزه و نفوذ بر دیگران، مشارکت‌جویی و تیم‌سازی، تفویض اختیار، حل تعارض و اختلافات

4. مدیریت سازمان: قاطعیت، برنامه‌ریزی و سازماندهی، نظارت و کنترل و بهبود کیفیت

5. اصول اخلاقی: اخلاق حرفه‌ای، مسئولیت‌پذیری و روحیه خدمت

6. شخصیت سازمانی: تحول‌گرایی حرفه‌ای و پیشرفت گرایی، خوداثربخشی، ثبات هیجانی و تسلط بر خود،‌ انعطاف‌پذیری

7. مهارت‌های ارتباطی: ارتباط کلامی و ارائه رسمی، همکاری و کار گروهی، شنود مؤثر و همدلی، ایجاد ائتلاف و حفظ شبکه‌های ارتباطی

8. مهارت کسب و کار: شم اقتصادی، مذاکره و متقاعدسازی، مشتری مداری

د ) مدارک مورد نیاز

1. نامه روکش فرم درخواست شامل متنی با حداکثر 1000 کلمه که توضیح دهد ویژگی‌ها و توانمندی‌های متقاضی چگونه با نیازمندی‌های پست مدیریت اداری و تدارکات  متناسب است.

2. تکمیل فرم درخواست به انضمام عکس 4*3 کپی شناسنامه ، کپی کارت ملی ، کپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم و مدارک تحصیلی و آموزشی و پژوهشی مرتبط

3. رزومه مدیریتی موثر (حداکثر دو صفحه)

* سایر مدارک لازم متناسب با اطلاعات فرم تکمیل‌شده در مراحل آتی اخذ خواهد شد.

توجه:

1.  ارسال مدارک صرفاً از طریق پست سفارشی به شرط رعایت مدت در نظر گرفته شده یا تحویل به صورت حضوری امکان‌پذیر است.

2. ارزیابی شایستگی‌های (عمومی- اختصاصی) متقاضیان توسط کمیته بررسی صلاحیت‌ها و بر اساس معیارها و امتیازدهی به متقاضیان انجام خواهد گرفت.

3. حقوق و مزایا براساس قانون مدیریت خدمات کشوری و ابلاغیه‌های وزارت نیرو و درجه شرکت تعیین و برقرار می‌گردد.

4. ثبت درخواست و طی فرآیند متقاضیان تا حصول نتیجه نهایی هیچگونه تعهدی را برای سازمان آب و برق خوزستان ایجاد نخواهد کرد.

5. سازمان  می تواند بنابر صلاحدید در هریک از مراحل ، فرآیند  فراخوان را متوقف کند .

تبصره : ذکر شماره فراخوان بر روی مدارک لازم وضمناً مدارک تحویل شده توسط متقاضی برگشت داده نمی شود .

6. .پذیرفته شده نهایی موظف است ظرف مدت 20روز از تاریخ اعلام نتیجه نسبت به اخذ موافقت دستگاه محل خدمت خود جهت انتقال به سازمان آب و برق خوزستان اقدام نماید در غیر این صورت مسئولیتی متوجه سازمان نخواهد بود.

7. داوطلبان باید حداکثر تا 14 روز پس از فراخوان نسبت به تکمیل و ارسال فرم درخواست و مدارک به آدرس ذیل اقدام و رسید دریافت نمایند

1. سازمان آب و برق خوزستان -طبقه پنجم -دفتر دستیار ویژه مدیر عامل -اتاق 515

                                                             تلفن تماس جهت دریافت اطلاعات:33737129 -061

 

 

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان