رئیس اداره حریم بانی سازمان آب و برق خوزستان از اجرای طرح عملیاتی و ضربتی تخریب سازه های زیر پل مارون بهبهان خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "علی غلامعلی نژاد" گفت: پس از جلسات انجام شده با مسئولان و شورای تامین امنیت شهرستان بهبهان و برنامه ریزی های صورت گرفته، با همت پرسنل اداره حریم بانی، در یک اقدام ضربتی و عملیاتی، تعداد 28 سازه احداثی غیرمجاز، واقع در زیر پل مارون تخریب شد.

وی با بیان این که سازه های فوق موجبات نارضایتی مردم را فراهم کرده بود گفت: عملیات تخریب این سازه ها 16 اردیبهشت ماه جاری علیرغم تمام تهدیدات و درگیری های فراوانی که با پرسنل اداره حریم بانی سازمان بوجود آوردند با موفقیت انجام شد.

 رئیس اداره حریم بانی سازمان آب و برق خوزستان با بیان این که در این عملیات 28 سازه احداثی غیرمجاز تخریب و قلع و قمع شد تصریح کرد: این عملیات ها تا پاکسازی کامل رودخانه و سواحل ادامه خواهد داشت.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمید رضا علیپور