از سوی معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، "سیدمهران علم الهدایی" معاون منابع انسانی مالی و پشتیبانی، به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان، "قاسم تقی زاده خامسی" معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در این حکم آورده است: در اجرای مفاد بند 4 از ماده 13 اساسنامه شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان و با عنایت به مراتب تعهد، شایستگی و سوابق مفید جنابعالی، به استناد مصوبه 15 اردیبهشت ماه سال جاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده آن شرکت، برای مدت دو سال به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان انتخاب می شوید.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمید رضا علیپور