مدیرعامل و معاونان سازمان آب و برق خوزستان از تاسیسات آبرسانی دارخوین شرکت آب غدیر خوزستان بازدید کردند.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، توسط مسئولان آب غدیر، توضیحات لازم به سمع و نظر دکتر فرهاد ایزدجو رسانده شد و ایشان از نزدیک، روند وضعیت اجرای طرح آبرسانی غدیر را مورد بررسی قرار داد.

 

 

 

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمید رضا علی پور