براساس ابلاغ رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان رئیس و اعضای شورای درمان سازمان منصوب شدند.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان با صدور احکام جداگانه از سوی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان آقایان سیدمهران علم الهدایی به عنوان رئیس شورای درمان سازمان ،حسین یزدانی به عنوان عضو و دبیر شورای درمان،مصطفی شبه به عنوان عضو و نماینده هیات مدیره در شورای درمان و دکترشهرام کرم نژاد به عنوان عضو و پزشک معتمد شورای درمان سازمان به مدت دو سال منصوب شدند.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان