معاون نگهداری و تعمیرات شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره وجراحی، از آغاز عملیات لایروبی کانال های اصلی و فرعی شبکه آبیاری شادگان خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "سید محسن موسوی" گفت: با توجه به برنامه های سازمان آب و برق استان خوزستان مبنی بر تامین آب تابستانه اراضی کشاورزی در حوزه شبکه ها و به منظور آماده سازی آنها و بهره برداری از توان تاسیسات و کانال های آبیاری و زهکشی، لایروبی کانال های اصلی و فرعی شبکه آبیاری شادگان در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: لایروبی از کانال های MC1,MC2 از کانال های اصلی و RPC2,RPC3,RSC9,RSC10,LPC,LSC1 از کانال های فرعی، در مجموع به طول 22.5 کیلومتر و حجمی افزون بر 12.500 متر مکعب با استفاده از توان داخلی شرکت ، از 21 اردیبهشت ماه جاری آغاز و به مدت 30 روز ادامه خواهد داشت.

معاون نگهداری و تعمیرات شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره وجراحی، تصریح کرد: به منظور آماده سازی ایستگاه پمپاژ شهید همت شادگان جهت آبرسانی، مجموع 10 عدد گلند زنگ زده از گالری ها، برشکاری و با گلند هایی از جنس استیل ضد خوردگی جایگزین شدندکه این عملیات به مدت 20 ساعت به طول انجامید.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان