سازمان آب و برق خوزستان به شبکه ملی اطلاعات و سامانه های بانک مرکزی متصل شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،  مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات، از ارتباط سازمان به شبکه ملی اطلاعات از طریق فیبر نوری و با سرعت بالا خبر داد و گفت: کاربران سازمان می توانند به سامانه های موجود در این شبکه متصل شوند.

"عادل زرگر"، تصریح کرد: پنجره واحد وزارت امور اقتصادی و دارایی، پنل مدیریت حساب های ارگانهای دولتی بانک مرکزی،  سامانه یکپارچه جامع حسابداری خزانه و صدور حواله الکترونیک، برخی از سامانه های موجود در شبکه ملی اطلاعات می باشند که نشانی این سامانه ها در سایت اینترانت سازمان قابل دسترسی است.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمید رضا علی پور