براساس ابلاغ رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان، دبیر و اعضای کمیته راهبری طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی منصوب شدند.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،  با صدور احکام جداگانه ای، از سوی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، "مهران علم الهدایی"، "حمیدرضا اسماعیلی"، "مهران مومن غریب"، "احمد کجباف"، "رضاعلیجانی"، "سید فخرالدین کلانترزاده"، "جواد احدیان"، "مهرداد بقایی پور"، غلامحسین محمدپورزنگنه" و "هوشنگ حسونی زاده" به عنوان اعضای کمیته راهبری طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی و "حمیدرضا لشکری"  نیز به عنوان عضو و دبیر آن کمیته منصوب شد.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمید رضا علی پور