مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان آب و برق خوزستان با بیان این که مرکز پزشکی این سازمان به شبکه فیبرنوری سازمان متصل شد افزود: در راستای رفع مشکلات ارتباطی سازمان با شرکتها و اماکن واقع در شهر اهواز پس از اتصال مجموعه های ساختمانهای معاونت حفاظت و گیت بوستان، مرکز پزشکی سازمان نیز توسط گروه شبکه و زیرساخت این سازمان به شبکه فیبرنوری سازمان متصل شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "عادل زرگر" گفت: از این طریق، ضمن صرفه جویی در هزینه تجهیزات زیرساخت پردازش و ذخیره سازی، امکان استفاده پرسنل سازمان از خدمات آنلاین مرکز پزشکی مهیا می شود.

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان آب و برق خوزستان افزود: در صورت تامین اعتبارات لازم امکان برقراری ساختمان شرکتهای آب جنوبشرق(دفتر اهواز)، شرکت تعمیرات نیروگاهها و شرکت بهره برداری کرخه و شاورر نیز میسر می باشد.

 وی تصریح کرد: با انجام این پروژه از انجام پروژه های موازی و تحمیل هزینه به بدنه دولت جلوگیری و امکان استفاده و بهره برداری از زیرساخت های پردازشی و ذخیره سازی موجود در مرکز داده سازمان برای شرکت های مذکور نیز مهیا خواهد شد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمید رضا علی پور