بر اساس ابلاغ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، "سید قاسم موسوی" به عنوان مسئول امور شهدا و ایثارگران این سازمان، منصوب شد تا تحت نظر شورای فرهنگی انجام وظیفه نماید.

 

 

 

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمید رضا علی پور