مدیر برنامه ریزی و بهبود مدیریت شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون از برگزاری دوره مدیریت بازاریابی در حوزه خدمات گردشگری با حضور مدیرعامل، معاونان و مدیران این شرکت خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان " محمد امین مکی " با اشاره به اینکه امروزه گردشگری یکی از سریعترین بخش های در حال رشد در سطح بین المللی است گفت : در واقع نه تنها گردشگری بزرگترین صنعت دنیاست ، بلکه روز به روز در حال رشد است و بسیاری از کشورها این صنعت پویا را منبع اصلی درآمد ، اشتغال زایی و توسعه زیر ساخت ها می دانند که در این بین بازاریابی در صنعت گردشگری یک روند مدیریتی بوده و شامل پیش بینی نیازها و جلب رضایت گردشگران فعلی و آتی است .

وی افزود : این دوره آموزشی با هدف آشنایی معاونان و مدیران با مفاهیم بازاریابی علی الخصوص در حوزه خدمات گردشگری و برآورده کردن اهداف سازمانی به نحوی که نیازها و خواسته های مصرف کنندگان بالقوه را پیش بینی نماید و آنها را متاثر از رقبای خود تامین نماید برگزار شده است.

وی خاطرنشان کرد: در این دوره، تعریف مدیریت بازاریابی، ابعاد گوناگون بازاریابی شامل بازارشناسی، بازار یابی،  بازار گردی، نقش ترفیع و ترویج فروش در بازاریابی، تکوین فلسفه و رویکردهای بازاریابی، دیدگاه ها نسبت به مشتری، اصول مشتری مداری و مدیریت کیفیت خدمات توسط "درزیان عزیزی" استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شهیدچمران تشریح شد.

منبع: روابط عمومی شرکت بهره‌برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون
خبرنگار: علیرضا نیکزاد