معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با اهدای لوح تقدیر، تلاش های سازنده مدیرعامل و پرسنل سازمان آب و برق خوزستان، در طرح تامین بخشی از حقابه تالاب شادگان از رودخانه کارون را مورد قدردانی قرار داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "عیسی کلانتری" در این تقدیرنامه آورده است: تامین بخشی از حقابه تالاب شادگان از رودخانه کارون، که در 11 تیرماه 1398 افتتاح شد موجبات تامین آب و احیای بخش جنوبی تالاب بین المللی شادگان، جلوگیری از توسعه کانون های ریزگرد در اراضی تالاب و رونق اقتصادی مردم شریف شهرستان شادگان را فراهم کرد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمید رضا علی پور