بر اساس ابلاغ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، "مهران هلالی جولا" به عنوان مدیریت اداری و تدارکات منصوب شد تا تحت نظر معاونت منابع انسانی مالی و امورپشتیبانی انجام وظیفه نماید.

 

 

 

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان