با صدور احکام جداگانه ای از سوی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، "فروغ ادهمی"، برای مدت 2 سال بعنوان دبیر و عضو کارگروه اجرای نظام آراستگی 5S   اماکن اداری، و "افشین سرکهکی"، "سیامک عنصری"، "عادل زرگر"، "کامران کرد زنگنه"، "علیرضا هرمزی" و "رضا علیجانی" نیز به عنوان اعضای این کارگروه برای مدت 2 سال منصوب شدند.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمید رضا علی پور