بر اساس ابلاغ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، "سید مهران علم الهدایی" به عنوان دستیار ویژه مدیرعامل منصوب شد تا تحت نظر ایشان انجام وظیفه نماید.

 

 

 

 

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمید رضا علی پور