دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دشت آزادگان، رئیس اداره محیط زیست و مدیر امور آب منطقه جنوب غرب خوزستان از شکستگی های دایک صفر مرزی در مخزن شماره ۱ تالاب هورالعظیم بازدید کردند.

 به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیر امور آب منطقه جنوب غرب، روند ترمیم شکستگی های دایک صفر مرزی را تشریح، سپس دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دشت آزادگان بر ضرورت تسریع در امر ترمیم شکستگی های مذکور تاکید کرد.

 

 

 

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمید رضا علی پور