بر اساس ابلاغ و حکم رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، "پیمان حیدری راد"، بعنوان مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آب سازمان منصوب شد تا تحت نظر آن معاونت انجام وظیفه نماید.

در این حکم از تلاش های "مهران مومن غریب" در زمان تصدی ایشان قدردانی شد.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمید رضا علی پور