دوازدهمین جلسه شورای حفاظت منابع آب شهرستان دزفول، با حضور سرپرست فرماندار ویژه شهرستان دزفول بعنوان رئیس شورا، روسای ادارات، رئیس دادگستری، فرماندهی نیروی انتظامی و اساتید دانشگاه، در سالن جلسات فرمانداری شهرستان دزفول برگزار شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیر امور آب منطقه شمالغرب خوزستان و دبیر این شورا، با تشریح وضعیت منابع آب و بارش های سال آبی 98-97 اظهار داشت: بارش باران در سال گذشته در حوزه رودخانه دز بیش از نرمال بوده است، همچنین طبق پیش بینی سازمان هواشناسی بارندگی درفصل پاییز 1398 بالاتر از نرمال خواهد بود .

" کیسان روئینیان"، با تشریح عملکرد امور آب منطقه شمالغرب و سایر دستگاه های اجرایی شهرستان در کنترل سیلاب سال گذشته اظهار داشت: همدلی و اتحاد دستگاهها، سازمانها و ادارات دولتی موجب شد خطرات زیان بخش سیلاب کاهش یابد و مردم بیش از پیش، مسولان را در کنار خود احساس کنند.

 وی با اشاره به سیل بند معروف به زاویه ها که در طول 7 کیلومتر از چندین مقطع دچار آسیب کلی شده بود تصریح کرد: این سیل بند از طرف پیمانکار تحت پوشش سازمان آب و برق خوزستان مورد باز سازی قرار گرفته است.

روئینیان، در خصوص حفاظت و طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی گفت: در سال گذشته، 47 حلقه چاه غیر مجاز توسط گروه های گشت و بازرسی و پرسنل امور آب منطقه شمالغرب خوزستان در این دشت مورد شناسایی قرارگرفته که با اخذ دستور قضایی و در معیت نیروی انتظامی پر و مسلوب المنفعه شدند.

وی تاکید کرد: با تخریب چاه های فوق، از برداشت غیر مجاز 12 میلیون متر مکعب آب، در سال از منابع آب زیر زمینی جلوگیری بعمل می آید.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمید رضا علی پور