بر اساس ابلاغ و حکم رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان "بهرام لوافیان نژاد"، بعنوان مدیر امور آب منطقه جنوب غرب خوزستان منصوب شد.

 

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور