بر اساس ابلاغ و حکم رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان "افشین سرکهکی"، بعنوان مدیریت خدمات عمومی سازمان منصوب شد تا تحت نظر معاونت منابع انسانی، مالی و امور پشتیبانی سازمان انجام وظیفه نماید.

 

 

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور