اولین کارگاه آموزشی طرح گسترش سواد آبی برای معلمان پایه یازدهم، توسط  روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان در سالن آمفی تاتر آن سازمان برگزار شد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، مدیریت روابط عمومی این سازمان از برگزاری اولین کارگاه آموزشی طرح گسترش سواد آبی برای معلمان پایه یازدهم، توسط متخصصان بخش آب سازمان خبر داد.

" مهران مومن غریب " با بیان این که کارگاه فوق با هدف ارتقای سطح علمی معلمان در ارتباط با حفظ آب های زیرزمینی و سطحی همچنین برنامه های سیلاب برگزار شد از معلمان بعنوان قشر مهم جامعه نام برد که می بایست با مباحث اهمیت میزان مصرف آب در بخش صنعت و کشاورزی، آب مجاز و آلودگیها ی آن بیش از این آشنا شوند.

وی تصریح کرد: با تجاربی که معلمان  در ارتباط با مدیریت مصرف بهینه آب کسب می کنند، می توانند تاثیر شگرفی در نهادینه کردن این فرهنگ داشته باشند.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور