به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "علی غلامعلی نژاد" گفت: با اقدام قاطعانه اداره حریم بانی سازمان و همکاری پرسنل امور آب مرکز، علیرغم تمامی تنش ها و درگیری ها ، تعداد هشت آلاچیق رستورانی و سازه غیرمجاز واقع در اهواز که بدون اخذ هیچ گونه مجوزی در بستر رودخانه کارون مشغول فعالیت بودند ، تخریب و مورد قلع و قمع قرار گرفتند .

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان