بر اساس ابلاغ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، "کاظم حمادی" به عنوان مدیر دفترمرکز رسوب منصوب شد تا تحت نظر معاونت مطالعات پایه و طرح های جامع منابع آب انجام وظیفه نماید.

 

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور