به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان: با ابلاغ رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان "عاطفه جلالی" به عنوان مدیر دفتر امور قرار دادها منصوب شد.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان