به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ رئیس مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان اظهار داشت: با استفاده از ظرفیت های مختلف استانی، ملی و بین المللی به توانمندسازی سرمایه انسانی صنعت آب و برق کمک خواهیم کرد.

نرگس ظهرابی با تاکید بر لزوم تدوین و یکپارچه‌سازی تقویم آموزشی بصورت واحد در مجتمع و افزایش بودجه آموزشی به تناسب تقویم  شرکت‌ها،  افزود: برنامه‌های توسعه‌ای و راهبردهای جدید و اصلاحی مجتمع تدوین شده است.

در ادامه این نشست مدیران عامل شرکت‌ها و معاونت‌های بخشی، ضمن تأکید بر رعایت کیفیت و کمیت در آموزش های ارائه شده به کاربردی نمودن آموزش‌ها به صورتی که منتج به کسب مهارت لازم و تغییر در رفتار حرفه ای افراد، تشکیل کارگروه‌های فنی و تخصصی، ارتقاء توانمندی‌های مجتمع تا آمادگی لازم جهت تسهیل‌گری اولویت‌های پژوهشی صنعت آب و برق داشته باشد، توسعه زیر ساخت‌های مجتمع در قالب برنامه‌ای عملیاتی بصورت اقدام و عمل، استفاده از تجهیزات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در ارتقای سطح برنامه‌ریزی‌های آموزشی در مجتمع و شرکت‌ها، بروزرسانی امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی تخصصی مجتمع، سرمایه‌گذاری‌های آموزشی و پژوهشی در حوزه صنعت آب و برق استان قابل قبول است و نیاز به مدیریت بهتری دارد، هم‌اندیشی کردند.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان