به گزارش روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان؛ در حاشیه این بازدید، تقی زاده خامسی ضمن تمجید از اقدامات سازمان آب و برق خوزستان در زمینه گردشگری آب، گفت: خوشبختانه سازمان آب و برق خوزستان اقدامات خوبی انجام داده است.

وی افزود: این اقدامات می تواند به صورت پایلوت در اختیار بقیه شرکت های استانی قرار گیرد. ما برای راه اندازی گردشگری آب مصمم هستیم و انشالله در این دولت کارهای اجرایی صورت خواهد گرفت.

سیزدهم نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران از تاریخ 23 الی 26 بهمن ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه های تهران برگزار شد.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان