مدیریت روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان از ممنوعیت بازدید و اتراق در اطراف سدهای استان خوزستان خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "مهران مومن غریب"، گفت: به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، هرگونه بازدید و اتراق در اطراف سدهای استان خوزستان تا پایان فروردین ماه ممنوع می باشد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور