مدیر روابط عمومی شرکت بهره برداری از سد نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون میزان ذخیره فعلی آب در این سد را ۳۶ درصد کل حجم مخزن اعلام کرد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "علیرضا نیکزاد" حجم کلی مخزن سد مارون را یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون متر مکعب اعلام کرد و ازذخیره شدن آب بمیزان 432 میلیون متر مکعب خبر داد.

 وی، تراز فعلی سد مارون را ۴۶۷/۲۷ متر و آب قابل استحصال و حجم آب مرده در آن مخزن را ۳۶ درصد کل حجم آن خواند.

 نیکزاد، میزان ورودی آب به دریاچه سد را در حال حاضر ۶۹ مترمکعب در ثانیه و خروجی آب از سد مارون را ۳۰ متر مکعب در ثانیه اعلام کرد.

وی با بیان این که هیچگونه دل نگرانی برای کنترل سیلاب های احتمالی در چند روز آینده را نداریم، ابراز امیدواری کرد تا بارش های فروردین ماه بتواند جبران کمبود آب سدها را به همراه داشته باشد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور