مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان آب و برق خوزستان از راه اندازی فضای ذخیره سازی ابری سازمان خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "عادل زرگر" با اشاره به راه اندازی و بهره برداری از فضای ذخیره سازی اشتراکی در سال 1393 و تخصیص فضای ذخیره سازی اشتراکی به واحدهای مختلف سازمانی از فراهم سازی امکان دسترسی به این فضا بر بستر ابرخصوصی(تحت وب) از طریق شبکه سازمان در سطح استان خوزستان و شبکه همراه سازمانی(APN)در سطح کشور خبر داد.

در این سیستم با آدرس Https://cloud.kwpa.local امکان بازیابی اطلاعات به همکاران داده شده است تا درصورت بروز اشکال در فایلها، حذف سهوی اطلاعات و ... بتوانند اطلاعات از دست رفته را بازیابی کنند.

وی با بیان اینکه "در این سیستم به هر مدیریت دو فضای ذخیره سازی عمومی و خصوصی اختصاص داده شده است"، گفت: فضای ذخیره سازی عمومی فضایی است که تمامی کارکنان سازمان قادر به مشاهده محتویات آن هستند و جهت انتقال اطلاعات بین واحدهای سازمانی کاربرد دارد و فضای ذخیره سازی خصوصی فضایی است که تنها اعضای مدیریت قادر به مشاهده و تغییر محتویات آن هستند.

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان آب و برق خوزستان هدف از راه اندازی این سامانه را امکان انجام کارهای گروهی در واحدها، تسهیل در انتقال اطلاعات در واحدها و بین واحدهای سازمانی، متمرکز سازی اطلاعات سازمانی از نظر فضای ذخیره سازی، در دسترس قرار دادن اطلاعات سازمانی بدون وابستگی به رایانه خاص از طریق شبکه در هر زمان، درون شبکه سازمان و امکان تهیه نسخه های پشتیبان از فایلها اعلام کرد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور