بر اساس ابلاغ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، "عبدالصمد رئیسی" برای مدت 2 سال بعنوان مدیریت حسابرسی، بازرسی و رسیدگی به شکایات منصوب شد تا تحت نظر ایشان، انجام وظیفه نماید.

 

 

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور