براساس مصوبه هیئت مدیره و ابلاغ رئیس هیئت مدیره شرکت بهره برداری، تولید و انتقال آب غدیر خوزستان، "شهاب یگانه" به سمت مدیر عامل جدید آن شرکت منصوب و از زحمات ارزنده دکتر صفرنژادی در زمان تصدی مدیر عاملی ایشان قدردانی شد.

 

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور