با صدور احکام جداگانه ای از سوی مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره سازمان آب و برق خوزستان، اعضا و دبیر کارگروه آزاد سازی تصرفات بستر و حریم رودخانه ها و تالاب ها منصوب شدند.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، بر اساس ابلاغ حکم "فرهاد ایزدجو"، مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، "سید ابراهیم حسینی"، "مهران مومن غریب"، "پیمان حیدری راد"، "علی غلامعلی نژاد"، "محمد پاینده پور"، "حامد اسلامی"، "عزیز ایزدیار"، "بهرام لوافیان نژاد"، "محمدحسین دشت بزرگی"، "کیومرث پیغان"، "کیسان رویینیان"، "بهنام ایلخاص"، "محمد قنواتی"، "مهدی خواجه پور"، "سعید شیرالی"، "عبدالمحمد بشیری" و "عبدالحسین صیفی" به عنوان اعضا و "محمد الماسی" به عنوان دبیر و مجری طرح کارگروه آزاد سازی تصرفات بستر و حریم رودخانه ها و تالاب ها منصوب شدند.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور