به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ این مسابقه توسط مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان، سازمان آب و برق خوزستان و با همکاری کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، کمیته منطقه‌ای آبیاری و زهکشی خوزستان ‌و دانشگاه جامع علمی کاربردی صنعت آب و برق خوزستان برگزار می‌شود.

هدف از برگزاری این رویداد تقویت مشارکت، خلاقیت، بکارگیری فرهنگ و هنر آحاد جامعه در بحران جهانی ناشی از ویروس کرونا با تمرکز بیشتر به مسئله آب و محیط زیست و جنبه‌های اجتماعی آن و تاثیری که ویروس کرونا برای سازگاری با خشکسالی وکم‌آبی می‌گذارد، خواهد بود.

متقاضیان شرکت در مسابقه می‌توانند آثار خود را از طریق www.kwphc.ir/contest و آدرس اهواز - بلوار گلستان – مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان به شماره تلفن 06133340536 برای دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

همچنین تقویم اجرایی مسابقه بدین شرح است که مهلت ارسال آثار تا 15 خردادماه و داوری آثار و اعلام آثار برگزیده ابتدای تیرماه خواهد بود. 

شایان ذکر است در پایان مسابقات به نفرات اول تا سوم جوایز و لوح تقدیری به رسم یادبود اعطا خواهد شد.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان