به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ در حکمی از سوی فرهاد ایزدجو رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، ابراهیم پروین بعنوان مدیر امور آب منطقه جنوب خوزستان منصوب شد.

گفتنی است آیین تودیع و معارفه مدیر امور آب منطقه جنوب خوزستان با حضور معاون حفاظت و بهره‌برداری سازمان آب و برق خوزستان و مدیر دفتر حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب سازمان آب و برق خوزستان برگزار شد. 

همچنین در پایان از زحمات حسین صیفی نیز تقدیر شد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان