*چه اقداماتی در راستای پیاده سازی شیوه نامه توسط سازمان صورت گرفته است؟

بسم الله الرحمن الرحیم.با تشکیل دبیرخانه مرکزی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها و پیگیری این دبیرخانه به جهت اجرای نظام ابلاغی، از مهرماه سال 98 با تعریف گروه های کاری تخصصی هفده گانه و همچنین برگزاری کارگاه های آموزشی فشرده جهت گروه های کاری تخصصی و سمینار آموزشی در سطح کلیه پرسنل سازمان، عملا این پروژه وارد فاز اجرایی گردید. 

 

*مهمترین اقدامات اجرایی در خصوص نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها را بیان کنید؟

 خلاصه فعالیتهای انجام شده از ابتدای ابلاغ شیوه نامه جدید تاکنون :

1. بررسی شیوه نامه جدید نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها، اعلام موارد ، نقطه نظرات و مکاتبه با شرکت مدیریت منابع آب ایران

2. بررسی پیشنهادهای ثبت شده در سامانه جدید پس از انتقال اطلاعات 

3. بررسی اطلاعات انتقال یافته منابع انسانی ، انجام مکاتبات لازم و اعلام به شرکت طراح سامانه جهت بروزرسانی اطلاعات مربوطه و ارسال فایلهای مورد نیاز با فرمتهای خواسته شده

4. شرکت در هفتمین کارگاه آموزشی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها و اعلام نقطه نظرات و پیشنهادات در خصوص شیوه نامه و سامانه جدید

5. برگزاری جلسات هماهنگی با حضور نماینده شرکت هزار و یک پارسیان (طراح سامانه) وکارشناسان متولی امر در خصوص نحوه استقرار و پیاده سازی سامانه در سازمان

6. انجام مکاتبات و پیگیری های مربوطه جهت ابلاغ شیوه نامه جدید و تعیین اعضاء گروه های کاری تخصصی در واحدهای سازمان

7. تهیه و ارسال گزارش خطاها و پیشنهادهای اصلاحی نرم افزاری به شرکت مدیریت منابع آب جهت بهبود عملکرد سامانه 

8. هماهنگی و پیگیری مستمر با شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت طراح سامانه در خصوص رفع مشکلات و ایرادات استفاده از سامانه ،  انجام تست اجرای سامانه و روند فرآیندکار در سامانه

9. انجام مکاتبات درون سازمانی جهت پیش بینی تامین اعتبار در بودجه جهت پرداخت پاداشها

10. شرکت در پانزدهمین جشنواره ملی نظام پیشنهادها

11. ثبت گروه های کاری تخصصی 17 ( مشتمل بر رئیس و دبیر و اعضاء به تعداد 115 نفر ) اعلام شده از سوی واحدها در سامانه

12. انجام مکاتبات و پیگیری جهت بروزرسانی اطلاعات پایه نرم افزار ( از قبیل منابع انسانی و اعضاء کارگروه های تخصصی)

13. تعامل با روابط عمومی جهت انجام اطلاع رسانی و فرهنگ سازی و برگزاری سمینار آموزشی پرسنل

14. برگزاری کارگاه های آموزشی جهت 17 گروه کاری تخصصی در 3 روز متوالی

15. برگزاری سمینار آموزشی جهت کلیه پرسنل سازمان

16. انتقال 659 پیشنهاد سامانه قبلی به 17 گروه کاری تخصصی در سامانه جدید با توجه موضوعات پیشنهادات ارائه شده

 

*گزارش آماری وضعیت پیشنهادها در سال 98 در سامانه چگونه بوده است؟

تعداد پیشنهادهای ثبت شده در سامانه : 106

تعداد پیشنهادهای فردی: 98

تعداد پیشنهادهای گروهی : 8

تعداد پیشنهادهای بررسی شده : 47

تعداد پیشنهادهای غیرقابل قبول : 16

تعداد کل پیشنهادهای تصویب شده : 10

 

*در گزارش عملکرد صنعت آب کشور در نظام پیشنهادها در سال 98 ، سازمان آب و برق خوزستان در وزارت نیرو چه جایگاهی دارد؟

در گزارش اعلام شده از سوی شرکت مدیریت منابع آب ، بر اساس شاخص نرخ رشد سالیانه مشارکت کارکنان (سالهای 97 و 98) سازمان آب و برق خوزستان موفق به کسب رتبه اول و بر اساس نرخ رشد سالیانه بررسی پیشنهادها نیز موفق به کسب رتبه 6 از میان 32 شرکتهای تابعه وزارت نیرو گردیده است. امید آن داریم که با اهتمام معاونین و مدیران سازمان و فعالیت بیش از پیش گروه های کاری تخصصی 17 گانه و کلیه پرسنل سازمان که نقش اصلی و سازنده در اجرای این نظام را بر عهده دارند بتوانیم در 5 شاخص ارزیابی دیگر در سال 99 رتبه بهتری را کسب نماییم. 

 

 

*میزان پاداش نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها چگونه محاسبه و پرداخت می شود؟

افرادی که در زنجیره ارزش پیشنهاد نقش آفرینی میکنند شامل پیشنهاد دهنده ، بررسی کننده و مجری ، طبق جدولی که در شیوه نامه قید گردیده است مشمول محاسبه امتیاز و پاداش می گردند. ارزش ریالی یک امتیاز معادل 110 برابر ضریب ریالی حقوق کارمندان دولت(موضوع ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری) می باشد. 

ضمنا برترینهای نظام پیشنهادها به صورت سالیانه بر اساس شاخصهای برترین پیشنهاد ، برترین پیشنهاددهندگان ، بهترین واحدهای سازمانی و برترین دبیران گروه های کاری تخصصی مشمول پاداش های نقدی و یا غیر نقدی میگردند.

ضمنا طی جلسه ای که مورخ 18/03/99 با حضور جناب آقای دکتر خدابخشی معاونت محترم برنامه ریزی تشکیل شد مقرر گردید بودجه لازم جهت پرداخت پاداشهای مربوط به پیشنهادهای مصوب در اسرع وقت تخصیص داده شده و مبالغ به افراد پرداخت گردد.