مدیر عامل شرکت ساب خوزستان از ورود ساب به عرصه تجارت الکترونیک خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، " داود حری" گفت: پس از مشاوره با مراکز و شرکت های تجاری الکترونیک و بکارگیری نتیجه مطالعات و تحقیقات  دفتر برنامه ریزی شرکت ساب در حوزه تجارت و بازارهای الکترونیک، ساب خوزستان با شرکت  فاوا تجارت کاسیان در خصوص استفاده از گروه کارت های کاسیان تفاهمنامه همکاری را امضا کرد .

وی افزود: براساس این تفاهمنامه ازطریق اتصال به اپلیکیشن ساب خوزستان، امکان خرید های اعتباری، امتیازی و استفاده از لایه های شتابی ساب کارت برای استفاده کنندگان این کارتها فراهم شد.

 مدیر عامل ساب تصریح کرد: دارندگان ساب کارت می توانند از طریق اپلیکیشن شرکت ساب با خرید از شرکت های طرف قرارداد، نیازهای رفاهی، آموزشی، بهداشتی و تسهیلات اعتباری و امتیازی خود را تامین نمایند.

حری با بیان این که شرکت ساب خوزستان با هدف  تسهیل در چرخه خرید نیازمندی های رفاهی و خدماتی مشتریان به صورت اعتباری و با دسترسی آسان از طریق اپلیکیشن  وارد تجارت الکترونیک و صدور ساب کارت شده است از آمادگی آن شرکت برای  ارائه  خدمات ساب کارت به خانواده بزرگ سازمان آب و برق خوزستان، شرکت های تابعه و طرف قرارداد خبر داد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور