رئیس اداره حریم بانی سازمان آب و برق خوزستان از برخورد قانونی با متصرفان بستر رودخانه بالارود دزفول خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "علی غلامعلی نژاد" با بیان این که در این عملیات یک دستگاه بلدوزر در حین تصرف و تخریب اراضی بستر رودخانه بالارود در شهرستان دزفول، توسط حریم بانان سازمان توقیف شد از دستگیری متخلفان خبر داد و گفت: به منظور فرآیند رسیدگی به جرم خاطیان، متخلفان به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دزفول معرفی شدند.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور