محمد امین ایزدجو ضمن اعلام خبر فوق، گفت: استفاده از ظرفیت های عظیم مغفول مانده سدها، منابع و تأسیسات آبی در حوزه گردشگری آبی، توسعه و ترویج صنعت گردشگری استان را در بر خواهد داشت و این امر می تواند آحاد مردم جامعه را از مواهب آن بهره مند سازد که همانا افزایش اشتغال، رونق اقتصادی، امنیت و رفاه اجتماعی است.

وی افزود: بر این اساس، در خرداد ماه سال گذشته تفاهم نامه‌ای بین وزارت نیرو و وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به امضا رسید که براساس آن شرایط سرمایه گذاری با هدف توسعه و ترویج گردشگری پیرامون منابع و تأسیسات آبی تسهیل گردیده است.

ایزدجو گفت: مطالعات ارزیابی و امکان سنجی گردشگری در مستحدثات سازمان که برای سال های متمادی بدون استفاده مانده بود توسط تیم کارشناسی مجموعه مدیریت گردشگری و مهندسی عمومی به انجام رسیده و برای برخی از آنها نیز طرح توجیهی شامل مطالعات فنی و اقتصادی تهیه و تدوین شده است و برخی دیگر نیز در حال آماده سازی هستند که پس از طی مراحل اداری به صورت فراخوان عمومی اعلام خواهند شد. 

وی تصریح کرد: هدف سازمان آب و برق خوزستان تثبیت جایگاه آب در توسعه گردشگری با رویکرد تنوع بخشی به بهره برداری از منابع آب و شناسایی و معرفی ظرفیت های گردشگری و تفریحی در منابع و تأسیسات آبی و پیرامون آنها و همچنین تشویق و ترغیب سرمایه گذاران بخش غیردولتی در این زمینه و افزایش رقابت پذیری در صنعت گردشگری آبی است.

مدیر گردشگری و مهندسی عمومی سازمان آب و برق خوزستان همچنین گفت: در محدوده استان خوزستان عرصه هایی پیرامون منابع و تأسیسات آبی وجود دارد که در اختیار سازمان آب و برق خوزستان هستند. بدین وسیله از کلیه سرمایه گذاران و متقاضیان در این حوزه دعوت به عمل می آید ایده ها و طرح های خود در خصوص گردشگری مرتبط با آب را در این فراخوان ها مطرح نمایند. بدیهی است سازمان پس از بررسی طرح های قابل اجرا با رعایت ضوابط زیست محیطی، حفاظت و حریم بانی و میراث فرهنگی، مجوز لازم جهت سرمایه گذاری در این حوزه جذاب را به متقاضیان اعطاء خواهد نمود.

ایزدجو در پایان گفت: ما معتقدیم سرمایه گذاری در این بخش با توجه به ظرفیت های بالای منطقه، گزینه ای مطمئن و سودآور خواهد بود.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان