سد مارون
/
سد مارون

سد مارون یک سد خاکی است که بر روی رود مارون در ۱۵ کیلومتری شمال بهبهان در استان خوزستان قرار دارد. این سد آب مورد نیاز کشاورزی و نیروی برق‌آبی را تأمین می‌کند. عملیات احداث سد در سال ۱۳۶۸ آغاز و در سال ۱۳۷۷ پایان یافت. سد تنظیمی کوچک‌تری به‌نام مارون ۲ نیز در پایین‌دست این رود طراحی شده است.

با حضور مدیرعامل، جمعی از مدیران سازمان آب و برق خوزستان و فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید عباسپور آیین افتتاح ساختمان جدید پایگاه مقاومت بسیج سازمان آب و برق خوزستان برگزار شد.

کد خبر: 5777