سد کارون 3- بلندترین سد ساخته شده ایران
/
سد کارون 3- بلندترین سد ساخته شده ایران

سد کارون 3، بلندترین سد ساخته شده ایران در ۲۸ کیلومتری شرق ایذه در استان خوزستان قرار دارد. نوع سد، بتنی دوقوسی؛ ارتفاع از پی، 205 متر و طول تاج 462 متر می باشد.

با حضور مدیرعامل، جمعی از مدیران سازمان آب و برق خوزستان و فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید عباسپور آیین افتتاح ساختمان جدید پایگاه مقاومت بسیج سازمان آب و برق خوزستان برگزار شد.

کد خبر: 5777