مدیر دفتر حفاظت و مهندسی رودخانه ها و سواحل از برگزاری کارگاه آموزشی سامانه اطلاعات مکانی یکپارچه رودخانه های کشور (سامیر) خبر داد.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "سید ابراهیم حسینی" با اشاره به تاکید شرکت مدیریت منابع آب ایران مبنی بر راه اندازی سامانه سامیر در سطح کلیه ادارات امور آب مناطق استان گفت: کارگاه فوق با حضور راهبران سامیر ادارات امور آب مناطق و دفاتر ستادی مرتبط، برگزار و "حامد عاشوری" از شرکت مهندسی فرانگاشت نوآور پس از ارائه نکاتی در خصوص کلیات این سامانه و ویژگی‌های نسخه جدید آن بصورت عملی مراحل کاربری و ثبت اطلاعات در این سامانه را به حاضران در نشست آموزش داد.

مدیر دفتر حفاظت و مهندسی رودخانه ها و سواحل سازمان آب و برق خوزستان، تصریح کرد: سامانه سامیر با هدف گردآوری، اشتراک‌گذاری و تبادل انواع نقشه‌ها، لایه‌های اطلاعاتی و مستندات مرتبط با مهندسی رودخانه‌ها، تولید انواع گزارشات و انجام انواع جستجوهای مرتبط با مهندسی رودخانه‌ها در سال 1397 توسط شرکت مهندسی فرانگاشت نوآور و به سفارش شرکت مدیریت منابع آب طراحی و پیاده سازی شده است.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور