مدیر بهبود و تحول سازمانی سازمان در گفتگو با شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان گفت: با هماهنگی‌های که صورت گرفت، زمینه ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در قالب نهضت خواندن کتاب 15 دقیقه در روز در شبکه اینترانت داخلی این سازمان فراهم شد. 

محسن پورشمسا در این خصوص با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در سطح جامعه، اظهارداشت: تلاش‌های صورت گرفته در راستای انجام این اقدام ارزشمند و قابل تقدیر است. 

وی ادامه داد: زیرساخت‌های ایجاد شده با مساعدت سرپرست محترم معاونت برنامه ریزی و مدیر محترم روابط عمومی و مدیر محترم دفتر فنآوری اطلاعات و ارتباطات فراهم شده است که از این پس علاقمندان می توانند روزانه به مدت 15 دقیقه فایل کتاب‌های صوتی مربوط به نهضت خواندن کتاب را دریافت و کتاب مورد علاقه موجود در نهضت خواندن کتاب 15 دقیقه در روز خود را با چشمان بسته بخوانند. 

این فعال فرهنگی تصریح کرد: در این رابطه علاقمندان نیز می توانند در تهیه و تولید محتوای مربوط به این بخش همکاری و مشارکت کنند؛ بطوری که با ارسال فایل صوتی تست صدا و نام کتاب مورد علاقه خود از طریق پیام داخلی و یا شبکه اجتماعی متصل به شماره تماس 09161185234 ارسال و پس از مشاوره،  فایل های صوتی کتاب را هر 15 دقیقه در هر روز ضبط و ارسال فرمایند. تا با صدا و نام خودشان در اینترانت سازمان قرار گیرد. 

پورشمسا لازمه مشارکت علاقمندان در این طرح را تعهد اخلاقی برای تداوم فعالیت کتابخوانی عنوان کرد و بیان داشت: علاقمندان باید کتاب‌هایی را انتخاب کنند که در چارچوب قوانین رایج کشور، امکان انتشار صوتی آنها برای مخاطبان وجود داشته باشد. 

مدیر بهبود و تحول سازمانی سازمان آب و برق خوزستان با بیان اینکه پیش از این با مشارکت و همکاری علاقمندان به کتاب و کتابخوانی یک گروه مجازی در سال 1397 تشکیل شده بود، گفت: در این گروه اعلاقه مندان به منظور ترویج فرهنگ کتابخوانی اقدام به ارسال فایل های صوتی کتاب مورد مطالعه خود می کنند. 

وی با بیان اینکه علاقه مندان در طول ساعات شبانه که 1440 دقیقه می باشد و 15 دقیقه تقریبا نسبت به 1440 زمان خیلی کمی می باشد ولی در همین زمان کم با تداوم روزانه پس از یک سال می توان تا 15 کتاب مورید علاقه خود را یا با چشمان باز و یا با شچمان بسته خواند روزی 15 دقیقه از وقت خود را به این امر اختصاص می‌دهند تا محتوای مختلفی تهیه شود، افزود: تداوم این موضوع با استقبال چشم‌گیر علاقمندان قرار گرفت و اعضای این گروه مجازی به صورت روزانه در حال افزایش است.

پورشمسا تصریح کرد: یکی از مزایای مهم ترویج کتاب‌های صوتی، افزایش سرانه مطالعه است بطوری که طی 2 سال گذشته این گروه مجازی موفق شد تا 300 عنوان کتاب را به صورت صوتی جهت استفاده از موقعیت‌های مختلف در اختیار علاقمندان قرار دهد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان