با ابلاغ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، "علی شریفی" برای مدت 2 سال بعنوان مدیریت برنامه ریزی منابع آب مخازن سدها و رودخانه های استان منصوب شد تا تحت نظر معاونت مطالعات جامع منابع آب، انجام وظیفه نماید.

 

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور