ستاد اقامه نماز استان خوزستان از برنامه ها و فعالیت سازمان آب و برق در بخش توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز تقدیر کرد.

 به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، ستاد اقامه نماز استان خوزستان پس از بررسی عملکرد دستگاه های مختلف در بخش توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز در سال 98، سازمان آب و برق خوزستان را شایسته تقدیر دانست.

سازمان آب و برق خوزستان در جمع بندی نظرات اعضای هیئت ارزیابی ستاد اقامه نماز پیرامون برنامه و فعالیت های نماز در سال 98  نمره عالی و در شاخص استقرار نظام جامعه توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز از محور ارتقای سلامت اداری، مسئولیت پذیری و پاسخگویی موفق به کسب بالاترین نمره شد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور