عملیات بازسازی ذخایر بچه ماهیان بومی در مخازن سدهای استان پس از اخذ مجوزهای لازم از سازمان آب و برق خوزستان و اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان، توسط اداره کل شیلات خوزستان از سر گرفته شد.

 به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، معاون شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان با بیان این که بر اساس توافقات انجام شده میان اداره کل شیلات، سازمان آب و برق و اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان، رهاسازی بچه ماهیان بومی شامل گونه های گطان، برزم و عنزه از ابتدای تیر 99 و پس از 4 سال وقفه از سر گرفته شد تصریح کرد: این عملیات، تاکنون در مخازن سدهای مارون، مسجدسلیمان، شهید عباسپور، گتوند علیا، سد تنطیمی گتوند، کارون 3، جره و دز انجام شده است.

"آرش محجوبی" افزود: رهاسازی بچه ماهیان در مخازن سدهای استان پس از دریافت تقاضای اداره کل شیلات، توسط گروه ارتقای بهره وری و مصرف بهینه آب و کمیته فنی آبزی پروری بررسی شد؛ که به دلیل مسئولیت سازمان در قبال کیفیت آب مخازن سدها و اهمیت موضوع مذکور، منجر به تهیه گزارش «ضرورت و مزایای بازسازی ذخایر آبزیان با هدف حفاظت و مدیریت کیفی در مخازن سدهای استان خوزستان» و ارسال آن به معاونت‌های مختلف سازمان گردید.

 وی تصریح کرد: موضوع رهاسازی بچه ماهی درمخازن سد در جلسات مکرر با حضور نمایندگان اداره کل شیلات خوزستان و کمیته فنی آبزی پروری سازمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت، که پس از در نظرگرفتن الزمات مورد نظر سازمان، با انجام این کار موافقت گردید.

محجوبی با بیان این که عملیات بازسازی ذخایر آبزیان در منابع آبی یکی از راه‌های حفظ و احیای ذخایر گونه‌های با ارزش ژنتیکی است، گفت: از سرگیری این فرآیند در سال جهش تولید، می‌تواند منجر به بهبود وضعیت اقتصادی، اشتغال افراد بومی منطقه، افزایش سرانه مصرف آبزیان، جلوگیری از مهاجرت به شهرها، رونق ماهی‌گیری تفریحی و توسعه صنعت گردشگری در مخازن سدهای استان گردد.

گفتنی است: رها سازی بچه ماهیان در مخازن سد ها با هماهنگی و نظارت اداره کل دامپزشکی و اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان به انجام رسیده است.

 

 

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور