حمیدرضا خدابخشی در گفتگو با شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، اظهار داشت: سامانه قراردادهای سازمان پس از خرید و عملیاتی شدن در سال 1394، اکنون با عنایت با رویکرد جدید وزارت نیرو مبنی بر اصلاح ساز و کارها، سامانه قراردادهای سازمان با هدف مکانیزه کردن فرآیندهایی که در تعامل با دفتر قراردادها و همچنین مباحث مرتبط با کنترل و مدیریت پروژه‌ها می‌باشد.

وی افزود: اکنون این سامانه دست خوش اصلاحات و تغییراتی همانند راه‌اندازی ماژول مجریان به منظور تبادل الکترونیکی کلیه اسناد پیمان بین مجریان و گروه های دفتر قراردادها، راه‌اندازی و فعال نمودن سایت پیمانکاران و مشاورین به منظور مدیریت الکترونیکی و یکپارچه تمامی تعاملات بین دفتر قراردادهای سازمان با شرکت های طرف پیمان‌ می باشد.

معاون برنامه‌ریزی سازمان آب و برق خوزستان بیان ‌کرد: راه‌اندازی ماژول کنترل و مدیریت پروژه‌ها به منظور رصد پیشرفت آنها، راه‌اندازی داشبور مدیریتی سامانه با هدف ارائه به مدیرعامل محترم و مدیران ارشد سازمان به منظور رصد آنلاین وضعیت قراردادها و پروژه های سازمان به همراه نسخه موبایل سامانه و برنامه‌ریزی و تهیه سرویس‌های لازم به منظور اتصال سیستم‌های مالی سازمان (جاری و طرح) به سامانه مذکور جهت تکمیل اهداف تعریف شده در کنترل و مدیریت پروژه‌ها از دیگر تغییرات جدید است.

وی ادامه داد: با توجه به موارد فوق و ارائه راهکار یکپارچه آن، سامانه قراردادهای سازمان به سامانه جامع مدیریت و کنترل پروژه‌ها و قراردادها تغییر نام پیدا خواهد کرد.

حمیدرضا خدابخشی خاطر نشان شد: این سامانه به دلیل زیرساخت فرآیندی موجود در آن قابلیت اجرا بصورت ساختار هولدینگ در سازمان و شرکت‌های طرف پیمان را نیز دارد.

 

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان