مدیریت دفتر نوآوری، توسعه فناوری و پژوهش‎های کاربردی سازمان آب و برق خوزستان از برگزاری کارگاه طرح توسعه سامانه پشتیبانی تصمیم حوضه رودخانه های کارون و دز، پایین دست مخازن دز و گتوند خبر داد.

 به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، "داریوش بهارلوئی" با بیان این که این طرح از طرح های منعقده در سال 1386 با دانشگاه شهید چمران اهواز است که به منظور فعال سازی پژوهشکده آب و انرژی های تجدید پذیر آن دانشگاه منعقد شده، افزود: این موضوع از اولویت های پژوهشی تقاضا محور بوده و معاونت متقاضی، معاونت مطالعات جامع منابع آب بوده است.

"فرشته پورآصف" رئیس گروه آبیاری و زهکشی دفتر نوآوری، توسعه فناوری در این باره گفت: با توجه به اتمام تحقیقات و شبیه سازی های انجام شده ، آموزش مدل نرم افزاری توسعه داده شده شبیه ساز سیستم رودخانه های کارون و دز در نرم افزار WEAP  در دو جلسه به صورت کارگاه آموزشی و پرسش و پاسخ به مدت 6 ساعت در محل سالن جلسات دفتر نوآوری، توسعه فناوری و پژوهش های کاربردی برگزار شد.

 در خاتمه مدیر دفتر نوآوری و توسعه فناوری، همکاری ناظر پروژه دکتر سروش اله دین و معاونت مطالعات جامع منابع آب در خصوص برگزاری این کارگاه و توضیحات ارائه شده طرح را مورد تقدیر قرار داد.

منبع: روابط عمومی سازمان آب و برق خوزستان
خبرنگار: حمیدرضا علی پور